Rhodos, Kárpathos og Kreta danner en naturlig avgrensning mellom Middelhavet og Egeerhavet. I alt finnes hele syv øygrupper i Egeerhavet. Det var her demokratiet opprinnelig ble oppfunnet, noe som tillot kontakt mellom sivilisasjonene i den østlige delen av Middelhavet. Egeerhavet er for øvrig Middelhavets yngste del, da denne delen ble dannet ved synking av landmasser. Derfor finnes det mange små bukter og skjær som gjør navigering vanskelig, og fiske blir dermed gjort i mindre målestokk enn i andre områder av verden. Til gjengjeld er det her stor turisttrafikk, og noen av øyene har store naturlige forekomster av både marmor og jern.

  • Middelhavets yngste del
  • Det finnes syv øygrupper i Egeerhavet
  • Egeerhavet ble dannet ved synking av landmasser

Historie

Det finnes legender fra oldtiden som forteller opprinnelsen til Egeerhavet (Aegaen). En legende forteller at havet ble oppkalt etter byen Aegae, mens en annen forteller at det ble oppkalt etter amasondronningen Aegae. Hun skal ha druknet i havet. En tredje legende sier at havet er oppkalt etter Aegeus, Theseus’ far, som druknet seg i havet da han fikk vite av sønnen hans var død. Om vi skal se det fra en mer etymologisk side, så er det svært sannsynlig at navnet kommet fra en kombinasjon av Αιγ- (Aeg-) som betyr bølge, og αιγιαλός (aighialos), som betyr hav.

Store sivilisasjoner oppstod rundt Egeerhavets oldtid. Dette ble opphavet til mykenerne på Peloponnes og minoerne på Kreta. Senere oppsto bystatene Sparta og Athen, og flere bystater oppstod og dannet den greske sivilisasjonen. Senere har området vært bosatt av store sivilisasjoner som romere, persere, venetianere, bysantinere, osmanere og seljuktyrkere. Slik ble grunnlaget for demokratiet dannet, og forenklet handel og kommunikasjon mellom sivilisasjonene i området. Øygruppene er i dag fordelt mellom Tyrkia og Hellas, med Bozcaada og Gökçeada som de to største tyrkiske øyene, mens Kreta og Rhodos er de mest kjente og befolkede greske øyene i Egeerhavets idylliske «skjærgård».

Vannkvalitet og klima

Vanntemperaturen i Egeerhavet påvirkes av kaldt vann fra Svartehavet, som flyter inn fra nordøst. Temperaturen i vannoverflaten varierer fra 16 til 25 grader, avhengig av årstid. I likhet med Middelhavet er Egeerhavet et av de mest fattige havene når det gjelder næringsinnhold i vannet. Næringsinnhold i vann indikeres av fosfater og nitrater, og Middelhavet generelt har et svært lavt innhold av disse næringsstoffene. Det marine livet i Egeerhavet er veldig likt det i nordlige deler av Middelhavet. Grunnet klart og varmt vann, har Egeerhavet store mengder fisk i fruktbar alder. Denne fisken kommer fra andre områder, og i hovedsak fra Svartehavet.

De utallige øyene i Egeerhavet er utsatt for jordskjelv, hvorav mange av øyene er vulkanske. Den sørligste øya i Cyklade-gruppen er Thera, og har en stor vulkan som var aktiv helt frem til 1925. Ellers er de større øyene, som Lesbos, Chios, Rhodos og Kreta, velsignet med fruktbar jord, som bevares i terrasserte skråninger for å beskytte mot utglidning. Hovedproduktene som dyrkes på øyene er hvete, vindruer, olivenolje, fiken og druer til rosinproduksjon. Ellers er øyene store produsenter av honning, grønnsaker, marmor og mineraler. Fisking er også en viktig næring i øygruppene, men turistnæringen er nok den største kilden til inntekter.

Et rikt miljø

Som et bihav til Middelhavet, har Egeerhavet et rikt miljø på mange områder. Her er det snakk om både fiske, mineraler, stein, jordbruk og annen produksjon. Har du vært på øyhopping i Hellas, er du blant de heldige som har fått oppleve denne rike delen av verden. Her finnes syv øygrupper med utallige små og store øyer tilhørende Hellas og Tyrkia – noen kjente øyer, andre mindre kjente. Noen har et typisk vulkansk utseende, mens andre har et grønnere aspekt med jordbruk som en viktig næringskilde. Selv om Egeerhavet har en fattig vannkvalitet, yrer det av fisk, da det varme krystallklare vannet gir utmerkede forhold for både fisk og mennesker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Middelhavet

July 17, 2019

Adriaterhavet

July 17, 2019