De fleste forbinder middelhavsområdet med oliventrær, sardiner, sol, blide mennesker, terrakotta, appelsiner og tørt/varmt klima. Disse antagelsene er på mange måter riktige, og godt beskrivende for landene som ligger rundt Middelhavet, nemlig Spania, Italia, Frankrike, Malta, Kroatia, Hellas og Tyrkia – for å nevne noen. Middelhavet er også en viktig del av fiskerinæringen i de nevnte landene, og en viktig del av miljøet. Dette havet utgjør omtrent 8 % av verdens havoverflater med sine 2,5 millioner kvadratkilometer, og er hjem til mer enn 700 fiskearter. I tillegg til fiske er vinproduksjon og turisme viktige næringer i landene rundt Middelhavet.

  • Grenser til blant annet Hellas, Spania og Tyrkia
  • 2,5 millioner kvadratkilometer
  • Huser mer enn 700 fiskearter
  • Fiskerinæringen er viktig for landene i området

Overfiske har blitt et problem

I og med at fiskerinæringen har vært en av de viktigste inntektskildene for land i og rundt Middelhavet, har det til tider blitt fisket mer enn hva som er bærekraftig. Ifølge EU var 95 % av fiskebestanden i området truet av overfiske i 2013, noe som i verste fall kan gå ut over økosystemet og fiskearter. EU-tallene var klare – fisket måtte bli redusert med minst 45–50 % fram mot 2018. Dette kom fram i en rapport på mer enn 600 sider, og understreket at Italia var en av verstingene når det kom til overfiske. Italia er imidlertid ikke den eneste synderen.

Som et tiltak for å øke bestanden av fisk, hadde Italia innført et 45-dagers fiskeforbud hvert eneste år, men dette skal visstnok ikke ha gjort situasjonen noe bedre. Likevel kan Italia skryte på seg å ha redusert fiskeriproduksjonen med så mye som 49 % i perioden 2000–2010, noe som må sies å være et miljøvennlig tiltak. Fiskeri utgjør nå 31 % mindre av næringsinntektene til Italia, enn tidligere. Fisken selges enten til utlandet, eller spises av italienerne selv. Folk i Middelhavsområdet er kjent for å være glade i fisk, noe som for så vidt er bra – i hvert fall for folkehelsen.

Miljøet rundt Middelhavet

Klimaendringer merkes i store deler av verden, og områdene rundt Middelhavet er blant disse. I 2018 kunne nye studier vise til at kulturarven og miljøet i Middelhavet er truet av klimaendringene. Dette merkes blant annet på et stadig økende havnivå og hyppige skogbranner. I 2007 brant skogen rett i nærheten av Olympia i Hellas, og det var like før den velkjente minnesteinen til Pierre de Coubertin tok skade – noe den heldigvis ikke gjorde. Per i dag er ikke kulturarven mye truet, men dette kan endre seg i fremtiden mener forskerne som publiserte studien – spesielt på grunn av skogbrannene.

Miljøet rundt Middelhavet er allerede tørt og varmt, noe som gjør at skogbranner kan oppstå nokså lett. Da hjelper det ikke på at klimaet blir enda varmere, noe som vil kunne føre til enda flere skogbranner. Det er mange tiltak som utføres for å forhindre videre klimaendringer, som for eksempel redusert CO2-utslipp og en mer bærekraftig livsstil for de fleste av oss. Vi får bare sette vår lit til at politikerne klarer å bremse den negative utviklingen i tide – og vi må selvfølgelig bidra alle sammen. Fly mindre, kjør elektrisk og vær mer bevisst på miljøet rundt deg.

Vi elsker Middelhavet!

Hvis vi ser bort fra de negative aspektene med miljøtrusler og overfiske, er Middelhavet et fantastisk hav som har lagt til rette for noen av verdens mest kjente kulturer. De bugnende vingårdene, de solmodne tomatene og et folkeslag som alltid har et smil om munnen, tiltrekker seg årlig turister fra hele verden. Spesielt vi nordmenn er begeistret for å reise på ferie til «Syden», og besøker flittig Hellas, Spania og Tyrkia. Men kanskje vi bør reise litt mindre fremover, for å ta vare på miljøet? Alle må bidra og ofre litt dersom vi skal stanse klimatruslene i tide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rødehavet

July 17, 2019

Egeerhavet

July 17, 2019