Stadig flere nordmenn ønsker å være bevisste når det kommer til miljøet, og da spesielt i forhold til havet. Årlig dumpes det tonnevis med plastikk i havet, noe som skader både dyre- og plantelivet. Det er imidlertid ikke bare plastikk som er en trussel mot det marine miljøet. Også fiskeri og oljeboring kan ha en effekt på økosystemet i havet. Vi i Oceanweek.no ønsker å rette fokus på hvordan fiske, subsea og lignende kan påvirke miljøet i verdens hav, slik at vi alle kan bli mer bevisste på hvilke tiltak som kan gjøres for å redde planeten.

  • Det er tilfeller av overfiske som ikke er bærekraftig
  • Oljeindustrien påvirker miljøet i havet
  • Plastikk dumpes i havet hvert år

Hva kan du lese om på Oceanweek.no?

På denne siden vil du finne mange nyttige og informative artikler som tar for seg hva slags effekt fiskerinæringen og oljeindustrien har på miljøet. Vi gir deg også oversikt over de ulike havene slik at du får nødvendig bakgrunnskunnskap om dem. Jordas overflate består av mer enn 70 % hav, noe som betyr at havene er en svært viktig del av økosystemet vårt. Svært mange fisk og marine dyr holder til i havene, og vi har enda ikke oppdaget mer enn en brøkdel av dem. Det er viktig å ta vare på alle artene, for hvis de forsvinner kommer de aldri tilbake.

Her på Oceanweek.no kan du lese mer om Svartehavet, Persiagulfen, Det kaspiske hav, Middelhavet, Rødehavet, Adriaterhavet, Egeerhavet og Arabiahavet. Alle har sine egne særtrekk, og er hjem for tusenvis av dyr og planter. Samtidig er de viktige for økonomien til landene som grenser til kysten, og mange innbyggere livnærer seg av fiskeri. Dette er vel og bra, men ofte ser vi tilfeller av overfiske, noe som ikke er bærekraftig i lengden. Det er derfor viktig at myndighetene innfører begrensninger på hvor mye fiske som skal tillates. Det samme gjelder for oljeboring, da olje ikke er en fornybar ressurs.

Vi fokuserer på havets helse!

På Oceanweek.no vil du også kunne lese om havets helse. I og med at havene utgjør en så stor del av planeten vår, er det minst like viktig å ta vare på havets helse som regnskogen og naturen på land. I havet lever det mange dyr som får i seg mikroplastikk fra produkter vi mennesker tar i bruk, og som skylles ut i havet via avløpet. Når du pusser tennene med tannkrem som inneholder mikroplast, vil dette havne i havet via sluken i vasken din. Vær derfor bevisst på hva slags produkter du benytter til kroppspleie, og sjekk ingredienslisten.

Det er selvfølgelig også viktig å ikke forsøple naturen. Mye av plasten mennesker kaster fra seg ute, ender i magen på dyr, og mange dyr snurrer seg inn i plastikk slik at de ikke kan bevege seg eller spise normalt. Dette skjer både på land og i vann, og du har sikkert lest de triste nyhetssakene om hvaler som har magen full av plast. Havets helse trues også av bensin og forurensning fra båter, så vel som overfiske som ikke er bærekraftig. Du kan være med å utgjøre en forskjell. Delta i opprydning på stranden, og ikke kast fra deg plastikk og annet søppel ute.

Gruvedrift

På Oceanweek.no kan du også lese mer om gruvedrift på dypt vann, og hvordan dette kan ha en innvirkning på miljøet i havet. For eksempel i Kina er det gruvedrift på såkalte dypmarine metaller som finnes i havet. Dette er blant annet fordi etterspørselen etter metaller har vært økende de siste årene. Også her i Norge er det interesse for gruvedrift på havet i søken på metaller, på lik linje som det graves etter olje. Les alt du trenger om gruvedrift i havet på Oceanweek.no, samt alt annet du trenger å vite om miljøet i havet. Vi guider deg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gruvedrift på dypt vann

July 17, 2019